Faaliyet Alanlarımız

Mimari Proje Tasarım Çözümleri

Projelendirme sürecinde; deneyimli Mimar Ahmet Serdar ARAL yönetimindeki teknik kadromuz, çevre analizi ve etütlerle başlayan, projelerin yasal takibi ve inşaat iznine kadar devam eden tüm aşamaları yürütebilen, güncel yapı malzemeleri ve teknolojileri ile hukuki prosedürlere hakim bir anlayışla faaliyet göstermektedir.

Tescilli Eski Eser Yapılar için Proje Tasarım Çözümleri

Geçmişi geleceğe taşımak için tescilli eski eser yapıların proje tasarım süreci, deneyimli Mimar Ahmet Serdar ARAL yönetimindeki teknik kadromuzca yönetilmektedir. Kaynak, belge, fotoğraf araştırmasından başlayan bu süreç, RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON / REKONSTRÜKSİYON PROJELERİNİN hazırlanıp ilgili kurumlar ile TABİAT ve KORUMA KURULLARI ’ndan onaylatılması ile devam etmektedir.

Statik Proje Tasarım Çözümleri

Mimari ve statik projelerin uyumlu olarak birleştirilmesi, stabil, durabil ve ekonomik yapı üretimi ile optimum çözümün bulunması firmamızın bu alandaki faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bu alanda projelerin fizibilite, tasarım, boyutlandırma, detaylandırma ve planlama mühendislik hizmetleri verilmektedir. Depreme karşı yapı güvenliğini hedef alan ekibimiz en güvenilir hesap ve tasarım programlarını kullanarak:

Betonarme yapıların projelendirilmesi,
Çelik yapıların projelendirilmesi,
Yığma yapıların projelendirilmesi,
Ahşap yapıların projelendirilmesi,
Kompozit ve karma yapıların projelendirilmesi konularında çalışmaktadır.

Ayrıca mevcut yapıların değerlendirilmesi konusunda da firmamız:
Mevcut yapılardan veri toplanması (Karot, sıyırma, röntgen ile görüntüleme),
Mevcut yapıların rölöve çalışmalarının yapılması,
Mevcut yapıların performans analizinin yapılması,
Güçlendirme statik projelerinin hazırlanması aşamalarında güvenilir ve hızlı çözümler üretmektedir.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Riskli Yapı Tespiti konusunda 10/12/2012 tarihinde 12T0128 no ile lisanslandırılmış yetkili firmadır.

Uzman ve deneyimli kadromuz ile Kentsel Dönüşüm kapsamında, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm apartman, toplu konut, iş merkezleri, spor ve kültür tesisleri, endüstri yapıları, hastane, otel, eğitim yapıları, sanayi siteleri için "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde Deprem Risk Analiz Raporu hazırlanması hizmetlerini sunmaktayız.

Bakanlık Lisanslı Kuruluşu olarak yapılarda yapacağımız teknik inceleme tespit ve araştırmalar sonucu Deprem Risk Analiz Raporu firmamızca hazırlanmaktadır. Rapor neticesinde eğer yapı riskli çıkarsa, raporu ilgili Belediyeye sunarak onay sürecini takip eden ekibimiz tapu kütüğüne "Riskli Yapı" şerhi konulana kadar titizlikle hizmetine devam etmektedir.

Mekanik-Elektrik Proje Tasarım Çözümleri

Kullanım amacı farketmeksizin tüm yapılar için Mekanik ve Elektrik Tesisat Projeleri firmamızın çözüm ortaklarıyla beraber hazırlanmaktadır. Bu kapsamda:

Sıhhi Tesisat Projeleri,
Temiz Su Projeleri,
Pis Su Projeleri,
Sıcak Su Projeleri,
Yağmur Suyu Projeleri,
Yangın Tesisat Projeleri,
Isıtma Tesisatı Projeleri,
Isı Yalıtım Projeleri,
Isı Yalıtım Belge tanzimi,
Aydınlatma Tesisat Projeleri,
Kuvvetli/Zayıf Akım Projeleri,
Telefon Tesisatı Projeleri,
Yangın İhbar Tesisatı Projeleri,
Topraklama Tesisat Projeleri,
Mekanik Tesisat Cihazlarını Besleme Projeleri; firmamızın genel kalite anlayışı içinde hazırlanmaktadır.

Firmamız yapıların enerji performansını, hesaplayarak yapılara Enerji Kimlik Belgesi verme konusunda yetkili firmadır.

İnşaat Uygulama ve Müteahhitlik Çözümleri

Yeni İnşaat, Güçlendirme Uygulamaları, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Uygulamaları sürecinde konusunda uzman şantiye ekibimiz; modern veya restorasyon inşaat tekniğine uygun şekilde geleneksel ya da güncel malzemeler ile tasarım sürecini hayata geçirmektedir.

MOYAP İNŞAAT , disiplin ve uzmanlığı ön planda tutarak kalite anlayışı içinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ödünsüz olarak inşaat uygulama hizmetlerini sürdürmektedir. Başlıca inşaat uygulama alanlarımız : Ticari Binalar, Konut Binaları, Prefabrik Yapılar, Sanayi Yapıları, Turizm Yapıları, Restorasyon ve Rekonstrüksiyon İşleri, İksa Sistemleri, İstinat Yapıları, Zemin Islahı İşleri, Çelik Konstrüksiyon Yapılar, Dekorasyon İşleri, Arkeolojik Kazılar.

Gayrimenkul Değerleme ve Analiz Hizmetleri

Her geçen gün çeşitlenen emlak piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti alıcılar için vazgeçilmez bir öneme sahip olmaktadır. Bu amaçla müşterilerimize : Ticari olmayan Gayrimenkul Ekspertizi, Ticari Gayrimenkul Ekspertizi konularında geniş yerel pazar bilgi birikimimizi kullanarak kaliteli ve güvenilir danışmanlık ve raporlama hizmeti sunmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Firmamız bünyesinde bulunan B ve C sınıfı İSG Belgeli uzmanlar aracılığıyla inşaat iş kolunda iş sağlığı ve güvenliği denetimi hizmetleri verilmektedir.

İmar, İnşaat, Emlak ve Çevre Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

Çözüm ortağımız olan uzman hukuk büroları ile faaliyet alanımızda bulunan konularla ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini sunmaktayız. Bu kapsamda bulunan yasa, yönetmelikler ve prosedürler :

5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Kanunu,
3194 sayılı İmar Kanunu,
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
2872 sayılı Çevre Yasası,
4857 sayılı İş Kanunu,
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,
Bayındırlık Bakanlığı Yapım işleri Genel Şartnamesi,
Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları,
Çalışma alanımız dahilindeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgili prosedürler.

Turizm Yatırımları

MOYAP İNŞAAT çatısı altında faaliyet gösteren MOYAP TURİZM sahip olduğu taşınmazlar ile ilgili olarak kiraya vermek suretiyle işletmeye açtığı turizm tesislerinin yanında yeni yatırımları için projeler geliştirerek turizm sektörüne katma değer oluşturmayı amaçlamaktadır.

Mümessillik (Temsilcilik) Hizmetleri

Firmamız, Almanya’ da gayrimenkul, iş geliştirme ve denizcilik alanlarında faaliyet gösteren iki lider firmanın (iş ve rekabet etiği gereği firma isimleri burada belirtilememektedir) Türkiye temsilcisi olarak bu firmaların ülkemiz genelinde planladıkları yatırımlar için :

Gayrimenkul geliştirme, Pazar araştırması, Fizibilite araştırması, Resmi prosedürler, Projelendirme, İnşaat uygulaması, alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yapı Analiz ve Laboratuvarcılık Hizmetleri

Nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ülkemizde mevcut binaların depreme dayanıklılık tetkiklerinin yapılması ve ihtiyacı olanların yönetmeliğe uygun olarak güçlendirilmesi gerçeği kaçınılmazdır.

Grup firmamız olan MODA YAPI ANALİZ ve LABARATUARCILIK HİZMETLERİ 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince Kamu ve Özel Yapıların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Labaratuar izin Belgeli olarak testlerini yapmaktadır. Bu kapsamda;

Sertleşmiş betondan numune alımı, Alınan numunenin basınç mukavemeti tayini, Test çekici ile yüzey sertliği deneyleri yapılması, Röntgen cihazı ile donatı sayımı, Taze betondan küp numune alarak basınç dayanım deneyleri yapılması, Çelik numunelerin çekme deneylerinin yapılması, firmamızın hizmet alanlarını oluşturmaktadır.

Proje Yönetimi

PROJE YÖNETİMİ; bir projedeki tüm katılımcı ve unsurlar arasındaki bağlantı, eşgüdüm ve koordineli çalışmanın sağlanmasıdır. İşin öngörülen bütçe dahilinde, tam zamanında ve teknik kaliteden ödün vermeden tamamlanması için tüm sürecin titizlikle yönetilmesidir.

Firmamız proje yöneticileri, donanım ve deneyimlerini kullanarak, pratik, yaratıcı, akılcı, teknik ve ekonomik çözümler üretir. Sürecin tüm aşamalarında ve İşverenin onayı doğrultusunda, sistematik bir şekilde, şantiye kurulumundan, satın almaya, mühendislik ve mimarlık çözümleri ışığında, inşaat sona erene dek, gerekli tüm aşamaları yönetmek ekibimizin görev tanımını oluşturmaktadır ve ana ilkemiz her zaman müşteri yararına odaklanmaktır.